Tez Hazırlama

ChatGPT İle Tez Yazılır Mı? İntihal Programı Tespit Edebilir Mi?

chatgpt ile tez yazilir mi

Pratikte Chatgpt ile tez yazılabilir ancak teoride işe yaramamaktadır. ChatGPT ile tez yazılmamalıdır çünkü ChatGPT veri tabanlarında bulunan bilgileri derleyerek kullanıcıya bir metin sunmakta fakat akademik bir referans sunmamaktadır. Bunun yanında verilen bilgilerin doğruluğu kesin değildir, ayrıca intihal programı ile tespit edilmesi durumunda bu etik ihlal olarak değerlendirilecektir. İntihal programları günümüzde kısmen de olsa yapay zekâ tarafından yazılan metinleri tespit edebilmektedir, örneğin Turnitin İngilizce metinlerin yapay zekâ tarafından yazıldığını artık direkt olarak tespit edebilmektedir.

AI Turnitin hesaplarının kullanımı üniversitelerde uygulamaya alınmıştır ve öğrencilere ait makale ve tezler bu programda taranmaktadır. Bunun yanında ChatGPT tarafından yazılmış metinlerin kullanılması metin oluşturma aşamasında büyük kolaylık sağlasa da detaylı bilgi verme noktasında yetersiz kalmaktadır. Tezler belirli bir konuda derin bir araştırma yapılmasını gerektirmektedir ve bunların analiz edilmesi de gerekir. ChatGPT gibi genel amaçlı yazılımlar bu tür adımlarda kullanıma uygun değildir.

Chatgpt ile yazılan çalışmaları tespit edebilmek için şu yayına göz atın: İntihal Programı

İntihal Programı ChatGPT’yi Tespit Edebilir Mi?

İntihal programlarının ChatGPT’yi tespit etmesi mümkündür. İntihal programları bir metnin diğer metinlerle karşılaştırılması ve kopyalamaların/benzerliklerin tespit edilmesi için kullanılmaktadır. Yapay zekâ tarafından oluşturulan metinler çeşitli kaynaklardan derlendiği için intihal programlarında tespit edilebilirler. Özellikle ChatGPT tarafından oluşturulmuş olan metinler daha çok online veri tabanlarında bulunan bilgilerden derlenmekte olup mevcut akademik yayınlarla benzerlik tespit edilme olasılığı yüksektir.

chatgpt tez

ChatGPT İle Makale Yazılır Mı?

ChatGPT, makale yazma konusunda yardımcı olabilmektedir fakat bu tür yazılımların kullanımında dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır. Bunlara aşağıda yer verilmektedir:

  • ChatGPT, bir hedef kitle ya da belirli bir konu için makale üretebilmektedir ancak bunlar akademik metin olarak değerlendirilemez çünkü referans ve kaynakça bilgisi bulunmaz.
  • ChatGPT’nin meydana getirdiği metinler geniş bir internet ortamından birleştirilerek oluşturulur ve doğruluğu %100 değildir. Bu nedenle verilerin mutlaka akademik kaynaklarla karşılaştırılması ve doğrulanması gerekmektedir.
  • ChatGPT metinleri etik açıdan sakıncalı olabilir, telif hakkı ya da başka yasal olumsuzluklarla karşılaşma olasılığı oldukça yüksektir.

ChatGPT İle Yazılan Tez Anlaşılır Mı?

ChatGPT ile yazılan tezler doğrudan ilk bakışta anlaşılmayabilir. ChatGPT genel amaçlı bir dil modelidir ve bu yapay zekâ modeli kullanılarak yazılan tezlerde kullanılan ifadeler oldukça geneldir, derinlemesine bilgi ve analiz içermezler. Kavramlar, terimler ya da bilgiler doğru olmayabilir ve bu da metnin yapay zekâ tarafından oluşturulduğunun göstergesi olarak değerlendirilebilir. Bunun yanında intihal programları ile de şu an için kısmen olsa da yapay zekaya yazdırılan metinler, özellikle İngilizce olanlar tespit edilebilmektedir.

Tezinizdeki Benzerlikleri Azaltmak İçin Keşfedin: Redaksiyon

ChatGPT İle Tez Yazmak Suç Mu?

ChatGPT ile tez yazmak suç değildir fakat bir etik ihlaldir. Akademik metinlerin, alan yazına katkı sağlaması beklenir ve yazım aşamasında derinlemesine bir araştırma ve analiz yapılması beklenir. Tamamen yapay zekâ ürünü olan bir metinde derinlik ve bütünlük oluşturulması oldukça zordur. Bunun yanında referans ve kaynak bilgisi verilmedi için etik açıdan çeşitli sorunları beraberinde getirebilir. ChatGPT ile tez yazmak akademik alanda kabul edilemez ve öğrencilere de önerilmez.

ChatGPT Turnitinde Çıkar Mı?

ChatGPT ya da bir başka yapay zekâ aracının bir metin oluşturmada kullanılması durumunda bu oluşturulan metin başka kaynaklar ile benzerlik gösterebilir ve bu da Turnitin tarafından tespit edilebilir. Aynı zamanda Turnitin yapay zekâ tespit aracı gitgide gelişmektedir. ChatGPT’nin ürettiği metinler intihal tespit yazılımlarıyla incelenebilir ve metinler arasındaki benzerlikler saptanabilir.

Çalışmalardaki İntihal Oranının Tespiti İçin: İntihal Oranı Kaç Olmalı?

Bir yorum bırakın