Akademik Çeviri

Dil Çevirisi Sırasında Dikkat Edilmesi Gereken 7 Ana Faktör

Dil Çevirisi Sırasında Dikkat Edilmesi Gereken 7 Ana Faktör

Çeviri, dünyanın dört bir yanındaki insanları ve işletmeleri birbirine yaklaştırmada önemli bir faktördür. Etimolojik olarak, “çeviri”, “karşılaştırma” anlamına gelir. Böylece çevirinin yardımıyla, genellikle etkili iletişimi engelleyen dil engelleri aşılabilir. Bir şirket, kişi veya kuruluş, diğer dilleri konuşan kişilerle ve iş bağlantılarıyla iletişim kurmak veya bilgi paylaşmak isterseniz çeviri için profesyonel bir ajansın yardımını kullanabilirsiniz.

Dil çevirisi, bir çevirmen veya dil uzmanının birinci dildeki içeriğin anlamını ikinci bir dilde ifade ettiği ayrıntılı, karmaşık bir süreçtir. Metni bir dilden diğerine çevirirken anlam aynı kalmalıdır. Genellikle, ilk dile “kaynak dil” denir ve metnin çevrildiği dile “hedef dil” denir. Ancak yabancı dillerle uğraşmak sanıldığı kadar kolay değildir. Çevirinin basitçe metni kelimesi kelimesine bir dilden diğerine değiştirmek anlamına geldiğini varsaymak yanlış olur.

Başlangıç ​​olarak, çeviri çalışması kaynak metnin konusuna yönelik yoğun bir araştırma gerektirir. Çevirmenin doğal olarak hem kaynak hem de hedef diller hakkında kapsamlı bir bilgiye sahip olması gerekir. İdeal olarak, çevirmen hedef dilde anadil konuşuru olacaktır. Ayrıca çevirmenin çevrilen eserden yararlanacak olan bir grup insanın gelenekleri ve yaşam tarzı hakkında derin bilgi ve anlayışa sahip olması gerekir. Böylece onlar da tercüme edilebilirler. Tercüme edilen eseri bütünüyle anlayabilir. Ayrıca tercüman, hukuk, tıp, teknik, bilimsel veya ticari tercümeler gibi bir uzmanlığa sahip bir konu uzmanı olmalıdır.

Çeviri işi, her bir kaynak kelimeyi hedeflenen dile çevirdiğiniz mekanik bir süreç değildir. Bunun yerine, hedef dilde doğru ve kültürel olarak uygun çıktılar elde etmek için göz önünde bulundurulması gereken birçok faktör vardır.

Bir çevirmenin anlaması ve dikkat etmesi gereken bu tür faktörlerden bazıları şunlardır:

  1. Hem kaynak hem de hedef dilin gerçek bağlamı – Aynı kavramın anlamı ve çağrışımları iki dilde çok farklı olabilir.
  2. Her iki dilin dil bilgisi kuralları – Dil bilgisi, dil çevirisinin önemli bir parçasıdır ve her dilin uyulması gereken kendi yapısal kuralları vardır.
  3. Hedef dilde doğru yazım, örneğin Amerikan ve İngiliz İngilizcesinde bile aynı kelimenin yazılışı farklı olabilir.
  4. Hedef dilin yazım kuralları – Bu kurallar, yazım, noktalama, büyük harf kullanımı, dil bilgisi ve paragraflamayı içerir. Çevirmenin, makalenin okunabilirliğini artırmak için doğru kuralları kullanması gerekir.
  5. Hem kaynak hem de hedef dildeki deyimlerin anlamı genellikle karmaşık bir konudur.
  6. Sayılar içinde ondalık ve binlik sayıları ayırmak için nokta ve virgül kullanımının farklı dillerde farklı kuralları vardır. Bu, İngilizce’de takip edilen sözleşmenin 1.000.01 olması ve aynısının İspanyolca dilinde 1.000,01 olarak yazılması nedeniyle önemlidir. Bu, İspanyolca tercümelerde kaliteli hizmet için dikkate alınması gereken bir husustur.
  7. Ayrıca Arapça ve İbranice gibi bazı dillerde çeviri yaparken, çevirmen sağdan sola alfabe kullanarak çeviri yapmalıdır.

Yukarıda belirtilen faktörlere ek olarak, kaynak metne karşı çevirinin dikkatli bir şekilde düzeltilmesi hatasız bir çevirinin oluşturulması için önemlidir. Farklı aşamalarda düzenleme yapmak, hatasız bir kopya elde etmek için iyi bir yöntemdir. Ve düzenlemeden sonra bile, son kopyayı teslim etmeden önce, son düzeltme okuması zorunludur. Akademik tercüme bürosu  seçerken bunları aklınızda bulundurun.

Bir yorum bırakın