Akademik Çeviri Redaksiyon

İngilizce Gramer Hatası Düzeltme

İngilizce Gramer Hatası Düzeltme

Tez hazırlamak uzun soluklu bir süreçtir. Bu sürecin sonunda ise tez düzenleme gelmektedir. Tez düzenleme sürecine gelindiyse tezinizin içeriği ile ilgili sorunları çözmüş olmanız gerekir. Aksi takdirde aynı süreçlerden tekrar tekrar geçmek zorunda kalabilirsiniz. Tezinizi düzenlemeden ve göndermeden önce, tezinizin hatasız olması için redaksiyon yapmanız önemlidir. Hazırlanan tezler için editörlük önemli bir gerekliliktir. Anadili İngilizce olan kişiler tarafından hazırlanan İngilizce tezler için İngilizce redaksiyon bir zorunluluk haline gelmektedir. Hem ingilizce hazırlanmış çalışmalar hem de akademik çeviri yapılarak ingilizce diline çevrilmiş çalışmalar için redaksiyonun bir ihtiyaç olduğu söylenebilir.

Ana dili Türkçe olan kişilerin Türkçe tezleri için düzeltme okumasına ihtiyaç duydukları düşünüldüğünde, İngilizce olarak hazırlanan tezlerde neden redaksiyon yapılmasına ihtiyaç duyulduğu anlaşılabilir. İster bir İngilizce akademik çalışma hazırlıyor olun, ister bir web sitesi için yazıyor olun, İngilizce yazım ve dil bilgisi hatalarının düzeltilmesi gereklidir. İngilizce dil bilgisi hatalarını düzeltmek için yapılan hataları öğrenmek ve bu hataları tekrarlamamak gerekir.

İngilizce hazırlanmış çalışmalarınızdaki hataları düzeltmek için aşağıdaki önerileri dikkate alabilirsiniz:

  • İngilizce dil bilgisi hatalarını düzeltmek için bir kontrol listesi oluşturulmalıdır. Daha sonra bu kontrol listesine göre yazı kontrol işlemi yapılabilir.
  • Herhangi bir çalışmada dilbilgisi hatalarını kontrol etmek için ne aranması gerektiği bilinmeyebilir. Bu nedenle burada verilen dilbilgisi hataları kontrol listesi işinizi kolaylaştıracaktır.
  • Bir kelimenin doğru yazılıp yazılmadığını, noktalama işaretlerinin doğru olarak kullanılıp kullanılmadığı belirlenmelidir.
  • Bir cümledeki özne ile yüklemin uyumlu olup olmadığı kontrol edilmelidir. Cümledeki özne ve yüklem uyumlu değilse cümle düzeltilmelidir.
  • Bir dili yeni öğrenmeye başlayan bir kişiye kısa cümleler kurması önerilir. Çünkü kısa cümlelerde hata olup olmadığını kontrol etmek daha kolaydır. Ama tam tersine, bağlaçlarla birbirine bağlı uzun cümleler kurup yazmayı tercih ederseniz, o zaman hataları kontrol etmek daha zor olacaktır ve bu nedenle iş en az 2 kez kontrol edilmelidir.
  • İngilizce dilbilgisi hatalarının düzeltilmesinde zaman kavramına özellikle dikkat edilmelidir. Çünkü bu kavram oldukça geniştir. Geçmiş zamanla kurulup şimdiki zamanla biten bir cümle örneği gibi.
  • Yaygın hatalar tekil ve çoğul kavramlarla ilgilidir. Cümle tekil bir kavramla başlayıp çoğul bir kavramla bitirilebilir. Bu tür hatalar düzeltilmelidir.

Bir yorum bırakın