İntihal

İntihal Nedir?

İntihal Nedir?

İntihal, başkasının emeklerini ve fikirlerini kendininmiş gibi gösterme durumudur. Tez yazan veya bilimsel bir araştırma yapan kişilerin, kullandıkları kaynakların sahiplerine atıfta bulunmaları gerekir. Literatürü inceledikten sonra yazma aşamasına geldiğinizde, kaynakça bölümünde kullandığınız tüm kaynakları göstermelisiniz. İntihal bir tür hırsızlıktır. İntihal akademik hırsızlıkla ifade edilir. İntihal, çalışmalarında diğer insanların ifadelerine, icatlarına veya düşüncelerini kendilerine aitmiş gibi yer verilmesidir. İntihal akademik bir hırsızlıktır. İntihal, başkalarının görüşlerini kendilerininmiş gibi göstermektir.

İntihal her zaman bilerek yapılmaz. Bilgi eksikliğinden kaynaklanan kaynakların alıntılanmaması da intihallere yol açabilir. Üniversite öğrencileri çalışmalarında alıntı yapmadan bilgi paylaşırlarsa bilmeden intihal yapmış olmaktadırlar. Dolayısıyla intihal bilerek veya kazayla ortaya çıkabilir. Başka fikirler aktarılırken, yeni cümlelerle ifade edilmiş olsalar bile alıntılanmalıdır. Başınıza dert açabilecek bu duruma girmemek için intihalden kaçınmayı bilmeniz gerekir. Alıntılanan ifadelerin ve fikirlerin kaynaklarına atıfta bulunmamak, alıntı ifadelerde kaynak yazmamak ve kaynaklara atıf yapmamak intihale yol açabilir.

İntihal, akademik dünyanın karşılaştığı en büyük sorundur. Bu sorun eski çağlardan beri vardır. Bugün intihal üzerinde daha çok durulmasının sebebi, gelişen teknoloji ile intihalin kolaylıkla tespit edilebiliyor olmasıdır. İntihal programları, bu gibi durumlarda çalışmadaki intihali belirleyebilir ve bu programlardan alınan intihal raporu çalışmayı bir çöp haline getirebilir. Bu durumla sıklıkla karşılaşılmaktadır. İntihal sebebiyle çabalarınızın çoğu boşa harcanabilir.

İntihal ile benzerlik sık sık birbiri ile karıştırılmaktadır. İntihal bir suç, bir nevi hırsızlık olduğu için çok azı bile hoş görülmez. Benzerlik ise kaynak gösterilse bile bu kaynağa benzer yazmış olmayı ifade eder. Bu sebeple belli bir oranda benzerlik hoş görülürken intihal hoş karşılanmaz. Üniversiteler veya akademik çalışmanın yayımlanacağı kurumlar, benzerlik oranının belli bir seviyenin altında olmasını istemektedir. Bu seviyenin üzerindeki çalışmalar kabul edilmez ve yayımlanmaz. Benzerliğin kısa vadede sonucu çalışmanın kabul edilmemesidir. Diğer yandan intihal bazı durumlarda yıllar sonra fark edilebilir. Böyle bir durumda yıllar sonra bile intihal için çeşitli yaptırımlar uygulanabilmektedir.

Bir yorum bırakın