İntihal

İntihal Oranı Kaç Olmalı? Tez ve Makale

intihal orani kac olmali

İntihal oranı akademik çalışmaların teslim edileceği kuruma göre değişmekle birlikte genel olarak %10 ila %30 arasında kabul edilebilmektedir. Oranın hesaplanmasında Turnitin, Ithenticate gibi intihal programları kullanılmaktadır. Bu programlar aracılığıyla metinde hangi cümlelerde ne düzeyde intihal olduğu çıkan raporla tespit edilebilmektedir. İntihal oranı limiti, enstitü veya üniversitelerin duyuru sayfasında yer almaktadır.

Tezde İntihal Oranı Kaç Olmalı?

Tezde intihal oranı genel itibarıyla yüksek lisans için %20, doktora tezi için ise %10-%15 düzeyinde olmalıdır. Metinde kanun maddeleri ya da doğrudan alıntılar bulunması metnin toplam benzerlik oranını yükselteceği için bu tür veriler mutlaka tırnak içinde gösterilmeli ve atıf verilmelidir.

Makale İntihal Oranı Kaç Olmalı?

Makalede intihal oranı %15 ve altı olmalıdır. Makalenin gönderileceği derginin intihal sınırı dergi şartlarından öğrenilebilir. Uluslararası alanda yayımlanacak olan makaleler için bu oran %10 ve altına kadar düşebilmektedir.

Yüzde Kaç İntihal Kabul Edilir?

Yazılan bilimsel çalışmada kabul edilen intihal oranı genellikle %20 ve altıdır. Rapor alınırken kaynakça kısmı filtrelenir. Tırnak içi alıntılarda değişiklik yapılamayacağı için bazı kurumlarda bu alıntılarda da filtreleme yapılmaktadır.

Turnitin İntihal Oranı Kaç Olmalı?

Turnitin intihal programından alınacak raporlarda %20 ve altı oran geçerli kabul edilmektedir fakat bu oran yazılan çalışmanın niteliğine göre değişebilmektedir. Örneğin yüksek lisans tezleri için %20’nin altı kabul görürken doktora tezlerinde bunun çok daha düşük olması gerekmektedir.

Lisans Tezi İntihal Oranı Kaç Olmalı?

Lisans tezinde %30 ve altı oran kabul görmektedir. Üniversiteye göre değişiklik gösterse de özellikle tez projeleri ve lisans tezlerinde çok düşük bir oran olması gerekmez, benzerliğin %30’un altına düşmesi yeterlidir ancak yine de bağlı bulunulan enstitüden bilgi almak sağlıklı bir bilgi edinmek açısından önemlidir.

Yüksek Lisans Tezi İntihal Oranı Kaç Olmalı?

Yüksek lisans tezlerinde intihal oranı kaynakça dâhil edilmeksizin %20’nin altında olmalıdır. Bunun sağlanabilmesi için metinde doğrudan kopyala-yapıştır yapılmaması ve kullanılan kaynaklardan alınan bilgilerin yorumlanarak eklenmesi gerekmektedir.

Proje İntihal Oranı Kaç Olmalı?

Projelerde intihal oranı en fazla %30 olmalıdır. Bu oranın daha az olması da istenebilir. Bu durumda Turnitin raporu alınarak çalışmanın oranı tespit edilmeli ve metinde düzenlemeler yapılarak toplam oran düşürülmelidir.

İntihal Yüzde Kaçı Geçmemelidir?

İntihal %20’yi geçmemelidir. Bu oran genel kabul gören bir oran olmakla birlikte bazı üniversitelerde tezin türüne bağlı olarak %15’in altında bir oran talep edilebilir. Bununla ilgili olarak öğrenciler tez danışmanlarından ya da üniversitenin bağlı olduğu enstitüden detaylı bilgi alabilmektedir.

Üniversite İntihal Oranları

tez ve makale intihal oranlari

Üniversite intihal oranları her ne kadar değişiklik gösterse de genel olarak %20 sınır kabul edilmektedir. Aşağıda bazı üniversitelerde kabul edilen oranlara yer verilmektedir:

Akdeniz Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi’nde talep edilen intihal oranı alıntılar dâhil ise %30 olup bu oran alıntılar hariç olacak şekilde projelerde maksimum %20, tezlerde %15’tir.

Ankara Üniversitesi

Ankara Üniversitesi’nde intihal sınırı yüksek lisans tezlerinde ve doktora tezlerinde %10 olarak belirlenmiştir. Doktora tezlerinde kapak, dipnotlar, alıntılar ve kaynakça filtrelendiğinde kalan oran %10’u geçmemeli, tek kaynaktan alıntı oranı ise %3’ün altında olmalıdır.

Amasya Üniversitesi

Amasya Üniversitesi benzerlik oranının %30 ve altında olması gerekmektedir. Teze standart olarak eklenen yemin Metni ya da Teşekkür sayfası gibi sayfalarda yer alan metinler de oranı yükselteceği için metnin içinde olabildiğince az intihal yapılmış olması gerekmektedir.

Atatürk Üniversitesi

Atatürk Üniversitesi’nde %23 ve altı intihal oranı kabul edilmektedir. Tezlerin bölümleri için belirlenmiş olan oranlar ise şöyledir: Giriş maksimum %22, bulgular maksimum %20, yöntem maksimum %30 ve sonuç kısmı maksimum %20’dir.

Gazi Üniversitesi

Gazi Üniversitesi için belirlenen intihal sınırı %20’dir. Oranın daha yüksek çıkması durumunda enstitü tarafından öğrenciye,  çalışmanın düzenlenmesine yönelik uyarı verilmektedir.

Hacettepe Üniversitesi

Hacettepe Üniversitesi senato kararı gereğince alıntılar hariçse %10, alıntılar dâhil ise %30 benzerlik sınırı bulunmaktadır.

Hitit Üniversitesi

Hitit Üniversitesi’nde toplam oranın %30 ve altında olması gerekmektedir. Bunun yanında tek bir kaynaktan en çok %5, sonuç bölümünün de tek başına en çok %5 oranına sahip olması gerekmektedir.

Karadeniz Teknik Üniversitesi

KTÜ için belirlenen benzerlik sınırı %20’dir. Rapor alınırken kapak sayfası ve kaynakça rapora dâhil edilmemektedir.

Her ne kadar oranlar üniversiteye göre değişse de kabul edilebilir intihal oranı %20 olarak düşünülebilir. Elbette daha detaylı bilgi almak için enstitü ile iletişime geçilmeli ya da tez danışmanına sorularak bu konuda bilgi edinilmelidir, aksi halde yüksek intihal sebebiyle tezin kabulü ve teslimi gecikebilir.

Bir yorum bırakın