Veri Analizi

İşletme Finansal Analizi ve Yönetiminin Önemi

Business Financial Analysis

Planlama ve Kontrol, Başarılı Bir İşletmenin en önemli iki bileşenidir. Bir İş Planı, sağlam Finansal analiz yoluyla Tahmin çalışmalarının çoğunu İş Stratejisi ve Kontrolünden alır. Finansal Veriler, Stratejik Planınızda nerede olduğunuzu ölçmenin bir yolunu sağlar ve Planınızda nerede değişikliklerin gerekli olduğunu size söyler. Bu nedenle Finansal Veri Analizi ve Yönetimi, başarılı bir iş yürütmek için hayati derecede önemlidir.

İşletmenizin tamamında uygun bir Muhasebe Sisteminin kurulması son derece önemlidir, bu nedenle veri toplama kolaydır. İyi bir Muhasebe Sistemi olmadan İşinizi Karlılık için yönetemezsiniz.  İyi bir Muhasebeci, Finansal Verilerin yakalanmasına yardımcı olmak açısından çok değerlidir.

Bir Finansal Yönetim sistemine sahip olarak, erken uyarı işaretlerini kolayca belirleyebilir veya özellikle karlı alanları tespit edebilirsiniz. Finansal Verileri analiz etmek ve düzenlemek için bir sisteme sahip olmamak, bir işi etkin bir şekilde yönetmeyi, büyütmeyi ve kontrol etmeyi imkansız kılar. Planlama ve Stratejinizin başarısını (veya eksikliğini) ölçmeyi imkansız kılar. Dahası, yanlış kullanıldığında, hatalı Finansal Veriler bir şirketin geçim kaynağı açısından felaket olabilir.

Bir Muhasebe ve Finansal Yönetim Sistemi, ancak tüm işletme genelinde sistematik olarak kullanıldığı kadar faydalıdır. Sistemi işin yapısına uygulamak ve sistematik olarak kullanmak son derece önemlidir. Muhasebe Sistemi, bir işletmenin sağlığının veya eksikliğinin ve iş kararlarının alındığı bir yansımasıdır. Doğru kurduğunuzdan, çalışanlarınızı bu konuda eğittiğinizden ve en önemlisi onu kullandığınızdan emin olun!

Herhangi bir işletmenin iki ana hedefi, Karlı olmak ve yükümlülükleri ödemek için Nakit Akışına sahip olmaktır. Gelir Tablosu ve Nakit Akım Tablosu bu alanda öne çıkmaktadır. Gelir Tablosu, bir Şirketin ne kadar iyi çalıştığını gösterir ve Nakit Akış Tablosu bir işletmenin Nakitini ne kadar iyi yönettiğini gösterir. Bir tarafta Kâr veya Zarar, diğer tarafta Likidite.

İşin püf noktası, Karlar ve Likidite arasında, iyi planlanmadığında sürdürülmesi çok zor olabilen iyi bir denge bulmaktır. Yüksek kârla Hızlı Büyüme, bir işletmenin likiditesini tüketebilir, bu nedenle Karlı olmak, işte kalmanın garantisi değildir. Mevcut ve öngörülen Nakit Akışı ve Gelir Tablosunun rolü, sorun alanlarını belirlemenize yardımcı olmaktır. Böylece daha fazla sermaye artırma, daha fazla öz sermaye aşılama veya finansman elde etme gibi bunlar için etkili bir şekilde plan yapabilirsiniz. Dahası, bu iki ifade daha iyi kontrol edilebilecek ve yönetilebilecek alanları belirlemenize yardımcı olarak ek sermaye ve finansman ihtiyacını ortadan kaldırır.

Bütçe Analizi, bir Şirketin Fiili Performansını Aylık, Üç Aylık ve Yıllık olarak Öngörülen Performansla karşılaştırır. Bütçe, aşırı, azaltılmamış harcamalara karşı korunmak için harika bir araçtır ve şirketin belirlediği Stratejik Hedeflerle yakından bağlantılıdır. Gelir Tablosu ve Nakit Akışı Tablosu tahminlerini Gerçek Performansa göre analiz etmek, problemleri çok ciddi hale gelmeden hızla çözebilen mükemmel bir kontrol aracıdır. Bir Şirketin Zamana yayılan öngörülerindeki küçük gözetim ve hatalar feci bir etkiye sahip olabilir. Bütçe Analizi buna karşı korumanızdır.

Etkileşimli bir Muhasebe Sistemi aracılığıyla çalışmak, gelecekteki iş senaryolarını belirlemede ve geçmiş hataları analiz etmede çok yararlı bir araç olabilir. Mali Kararlarınızın mali sonuçlarını anlamak, şirketinizin başarısı ile başarısızlığı arasındaki fark anlamına gelebilir. Muhtemelen en önemli finans, Nakit Akış Tablonuzdur, ancak tüm bu finansalları ve birlikte nasıl çalıştıklarını anlamak, bir şirketin başarısının anahtarıdır. Öngörüler varsayımlara dayanır – bunların iyi düşünülmüş ve olabildiğince gerçekçi olduğundan emin olmalısınız.

Bir yorum bırakın