Akademik Hayat

Makale Editörü İle Başarılı Sonuçlar Elde Edin

makale editoru

Makale editörü, yazılı materyallerin düzenlenmesi ve geliştirilmesi çerçevesinde profesyonel hizmet sunan kişidir. Daha çok akademik metinler olmak üzere blog yazıları, gazete yazıları, kitaplar gibi birçok yazılı ürünün içeriklerine odaklanabilen makale editörleri, dil bilgisi açısından metnin kontrolünü ve düzenlemelerini yapmaktadır. Böylelikle metin çok daha akıcı hale getirilmektedir. Bunun yanı sıra metnin genel yapısı da değerlendirilir ve mantık çerçevesinde cümle yapıları da kontrol edilmektedir.

Makale editörleri tarafından yapılan içerik düzenlemesi metnin bir bütün olarak değerlendirilmesi ve gerekli düzenlemelerin yapılmasını ifade etmektedir. Metinde bilgi eksiklikleri, anlatım bozuklukları kontrol edilir ve gerekli açıklamalar eklenir. Bu çerçevede metnin anlamlı bir bütün halinde sunulması ve bağlamının değerlendirilmesi de makale editörlerinin sorumluluklarındandır.

Makale editörlüğü hizmetimizle; Metnin nitelikli, doğru ve bütünsel bir hale getirilmesi,

 • Metnin anlaşılabilirliğinin artırılması,
 • Yazım, imla ve noktalama açısından metnin değerlendirilmesi ve düzenlenmesi,
 • Hatalı bilgilerin düzeltilmesi,
 • Metinde yer alan cümlelerde bulunan anlatım bozukluklarının düzeltilmesi ve metnin daha akıcı bir hale getirilmesi kapsamında tarafınıza destek verilmektedir.

makale editorlugu

Makale Editörü Neler Yapar?

Makale editörlerinin göre çerçevesi şu şekilde çizilebilir:

 • Dil bilgisi açısından kontrol: Metinde bulunan dil bilgisi hatalarının düzeltilmesi, yazım kurallarına uygunluğun kontrolü, cümle yapılarının düzenlenmesi,
 • Biçimsel kontrol: Belirli bir yayın stiline göre düzenleme yapılması, metnin stilinin tutarlılığının sağlanması,
 • İçerik düzenlemesi: Bilgilerde varsa eksiklerin giderilmesi, anlamsal bütünlüğün sağlanması,
 • Kaynakların kontrol edilmesi: Referansların doğruluğunun kontrol edilmesi, hatalı referansların düzeltilmesi,
 • Revize işlemleri: İlk düzenlemeden sonra gerçekleşen geri bildirimlere göre metnin revize edilmesi, metnin iyileştirilmesi.

Makale Editörlüğü Kapsamında Sunulan Hizmetler Nelerdir?

Makale editörlüğü hizmeti kapsamında;

 • Metnin noktalama, yazım-imla ve dil bilgisi açısından değerlendirilmesi ve düzenlenmesi,
 • Metinde yer alan cümlelerin bağlamsal açıdan ele alınması ve anlatım bozukluklarının giderilmesi,
 • Metinde paragraflar arasında bulunan kopuklukların tespiti ve giderilmesi,
 • Metnin biçimsel olarak varsa gerekli formata uygun biçimde hazırlanması,
 • Düzenleme sonrasında gelen revizelerin yapılması
 • Metnin bir bütün olarak değerlendirilmesi,
 • Metinde kullanılan referansların kontrolü ve düzenlenmesi gibi hizmetler verilmektedir.

Dergiye Makale Göndermeyen Önce Kontrol

Dergiye makale göndermeden önce kontrol edilmesi önemlidir, böylece metinle ilgili revize olasılığı ya da revize istenen detaylar minimuma indirilebilir. Bu çerçevede bir makale dergiye gönderilmeden önce makalede bulunan dil bilgisi hataları düzeltilmelidir. Makalenin bütünlük sağladığından ve mantıklı bir çerçevede bir akışa sahip olduğundan emin olunmalıdır. Makale yazılırken kullanılan kaynaklar ve bunlara ait sayfa numaralarının doğruluğu kontrol edilmelidir. Referans yazımının formata uygun şekilde yapılmasına dikkat edilmelidir. Makale dergiye gönderilmeden önce benzerlik oranı kontrol edilmelidir. Başka bir yerde yayımlanmamış olmalı ve özgün bir bakış açısı sunmalıdır.

İlginizi Çekebilir: Ücretsiz İntihal Programı

Makale Editörlüğü ve Editing

Makale editörlüğü ve editing yazılı metinlerde niteliğin artırılması amacıyla gerçekleştirilmektedir. Anlatımın sadeleştirilmesi, dil bilgisine yönelik hataların giderilmesi, okuyucu ve metin arasındaki etkileşimin güçlendirilmesi bu süreçlerde temel amaçlardan birkaçıdır.

Makale Editörü Ve Editing Hizmeti

Makale editörlüğü ve editing, birbiri ile ilişkili olup makale editörlüğü yazılı metinlerin düzenlenmesi, yayına hazır hale getirilmesi ve iyileştirmeye ilişkin düzeltmeleri içeren bir hizmettir. Bu aşamada dil bilgisi, yazım kuralları vb. unsurlara ilişkin düzenlemeler yapılmaktadır. Bunun yanında metindeki anlamsal bütünlük ve cümle yapılarının düzenlenmesi de hizmet kapsamındadır. Yazılı materyallerin düzenlenmesi ve geliştirilmesi süreci editing olarak ifade edilir ve bu süreç yazıda imla, noktalama, harf ve kelime hataları, anlatım bozuklukları gibi sorunların giderilmesini kapsar.

Keşfedin: Atıf Nasıl Yapılır?

Bir yorum bırakın