Akademik Hayat

Makale Yayınlayabileceğiniz En İyi Akademik Dergiler

akademik dergiler

 Akademik hayatta makale yazmak oldukça önemli ve etkilidir. Makalelerin akademik hayatta bu kadar önemli yere sahip olmasının birçok sebebi vardır.  Bilgi ve bilimsel bilgilerde ilerleme sağlamanın yanında: akademik itibar, bilimsel tartışmalar ve eleştiriler hakkında gellişme, veri doğrulama gibi hem kişiye hem de akademik hayatına katkı sağlayacak yönde faydaları vardır. Makalelerin istenilen kitleye ulaşması ve okunması için ise akademik makale yayınlayan dergilere ihtiyaç vardır. Akademik makaleleri yayınlayan ulusal ve uluslararası dergilere aşağıdan göz atabilirsiniz.

Kültür ve İletişim Dergisi

Kültür ve İletişim Dergisi 1998 yılında yayın hayatına başlayan sosyal bilimler dergisidir. Kültürel çalışmalar, kentsel ve iletişim çalışmaları, sosyoloji, edebiyat gibi alanlarda makale yayınlamaktadır. Ulusal dergi olan Kültür ve İletişim Dergisi Mart ve Eylül aylarında yayın yapmaktadır.

 • Ulusa bir dergidir.
 • Sosyal bilimler dergisidir.

Mavi Atlas Dergisi

Mavi Atlas Dergisinin yayıncılığı Gümüşhane Üniversitesi’nin Edebiyat Fakültesi tarafından y mavi Atlas Dergisi sosyal bilimler alanı ile ilgili olan alanlarda makale yayınlamaktadır.2013 yılında kurulan Mavi Atlas Dergisinin yeni bir dergi olmasına karşın atıf sayısı oldukça yüksektir. Elektronik yayın ile yılda iki kez yayın yapmaktadır.

 • Ulusal bir dergidir.
 • Sosyal bilimler alanında makale yayınlayan bir dergidir.
 • Elektronik yayın yapan bir dergidir.

Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi

Aile ve Sosyal Bakanlık tarafından yayınlanan bir dergi olan Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi tarih alanında makaleler yayınlamaktadır. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi yılda 4 kez olacak şekilde elektronik yayın yapmaktadır.

 • Ulusal bir dergidir.
 • Tarih üzerine makale yayınlar.
 • Yılda 4 kez dergi çıkartır.

CEDRUS: Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Dergisi

CEDRUS: Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Dergisi, tarih, filoloji ve arkeoloji alanlarına ait makale yayınları yapmaktadır. Türkçe, Almanca, Fransızca ve İngilizce olarak yayın yapan derginin yayınları Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü’nü tarafından üstlenilmiştir. Yılda 1 sayı olmak üzere elektronik ve basılı yayın yapan CEDRUS: Akdeniz Uygarlıkları dergisinin atıf sayısı ise yüksektir.

 • İnsan bilimleri alanında makale yayınlar
 • Ulusal bir dergidir.
 • Elektronik ve basılı yayın yapar.

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi

Özel eğitim hakkında ilk makale yayınlayan dergiler arasında yer alan , Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi 1991 yılında yayın yapmaya başlamıştır. Elektronik formatta yayın yapan derginin atıf sayısı 455’tir ve yılda 4 kez yayın yapmaktadır.

 • Özel eğitim alanında makale yayınlar.
 • Ulusal bir dergidir.
 • Elektronik yayın yapar.

Sosyoekonomi Dergisi

Sosyoekonomi Derneği tarafından yayıncılık yapmaya başlayan Sosyoekonomik Dergisi, yılda 4 kez olmak üzere basılı olarak yayın yapmaktadır. Sosyoloji, finans, işletme ve beşeri bilimler alanlarında makale yayını yapmaktadır. Sosyoekonomik Dergisinin atıf sayısı ise 635’tir.

 • Sosyal bilimler alanında makale yayınlar.
 • Ulusal bir dergidir.
 • Yılda 4 kez yayın yapar.

Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi

Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisinin yayıncılığı, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi tarafından 1942 yılında yapılmaya başlanmıştır. Türkçe ve İngilizce yayın yapan dergi yılda iki kez makale yayınlamaktadır.

 • Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki dil üzerinden yayın yapar.
 • Ulusal bir dergidir.

Ankara Üniversitesi SBF Dergisi

Ankara üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi tarafından yayını yapılan Ankara Üniversitesi SBF Dergisi yılda 4 kez olacak şekilde basılı ve elektronik olarak yayın yapmaktadır. Uluslararası ilişkiler ve siyasal bilimler alanlarında makale yayınlayan derginin atıf sayısı 2908’dir.

 • Ulusal bir dergidir.
 • Yılda 4 kez yayın yapar.
 • Basılı ve elektronik formatta yayın yapar.

Milli Eğitim Dergisi

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 1973 yılında yayın yapmaya başlayan Milli Eğitim Dergisi, eğitim ve eğitim araştırmaları alanlarında makale yayını yapmaktadır. Ulusal bir dergi olan Milli Eğitim Dergisi, yılda 4 kez basılı ve elektronik formatta yayın yapmaktadır. Milli Eğitim Dergisinin atıf sayısı ise 3050’dur.

 • Ulusal bir dergidir.
 • Eğitim ve eğitim araştırmaları üzerine makale yayını yapar.
 • Basılı ve elektronik yayın yapar.

Sosyal Güvenlik Dergisi

Sosyal Güvenlik Kurulu tarafından yayıncılık yapan Sosyal Güvenlik Dergisi, 2011 yılında yayın hayatına başlamıştır. 300 atıf sayısına sahip olan Sosyal Güvenlik Dergisi, elektronik formatta yayın yapmaktadır.

 • Ulusal bir dergidir.
 • Elektronik formatta yayın yapar.

Vergi Sorunları Dergisi

1978 yılında yayın yapmaya başlayan Vergi Sorunları Dergisi, iktisat, hukuk ve finans alanlarında makale yayını yapmaktadır. Yılda 2 kez olacak şekilde yayın yapan Vergi Sorunları Dergisinin yayınları Gelirler Kontrolleri Derneği tarafından yapılmaktadır.

 • Sosyal bilimler alanında makale yayını yapar.
 • Ulusal bir dergidir.
 • Yılda 2 kez yayın yapar.

Vergi Dünyası Dergisi

1982 yılında ayın hayatına başlayan Vergi Dünyası Dergisi bir iktisat dergisidir. Atıf sayısı oldukça yüksek olan Vergi Dünyası Dergisi, maliye, iktisat, finans alanlarında makale yayını yapmaktadır. Maliye Hesap Uzmanları Derneği tarafından yayınlanan Vergi Dünyası Dergisi her ay yayın yapmaktadır.

 • İktisat alanı üzerinden makale yayınlar.
 • Her ay yayın yapar.
 • Ulusal bir dergidir.

Tıbbi Sosyal Hizmet Dergisi

Tıbbi Sosyal Hizmet Dergisi yayın hayatına 2013 yılında başlamıştır. Fen ve sosyal alanlarda makale yayını yapan Tıbbi Sosyal Hizmetler Dergisi yılda 2 kez yayın yapmaktadır. Tıbbi Sosyal Hizmetler Dergisinin yayını Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır.

 • Fen ve sosyal alanlarda makale yayını yapar.
 • Ulusal bir dergidir.
 • Yılda 2 kez yayın yapar.

7Tepe Klinik Dergisi

 Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayıncılığı yapılan 7Tepe Klinik DDergisi diş hekimliği alanında makaleler yayınlamaktadır. Elektronik formatta olmak üzere yılda 3 kez yayın yapmaktadır.

 • Diş hekimliği alanında yayın yapar.
 • Ulusal bir dergidir.

SİNECİNE: Sinema Araştırmaları Dergisi

SİNCE: Sinema Araştırmaları Dergisi 2010 yılında yayın hayatına başlayan ulusal bir dergidir. Film, radyo, televizyon alanları üzerinde makale yayını yapmaktadır. SİNCECİNE: Sinema Araştırmaları Dergisi yılda 2 kez elektronik yayın yapmaktadır.

 • Film, radyo, televizyon alanları üzerinde makale yayınlamaktadır.
 • Ulusal bir dergidir.

Journal of Sociology

Journol of Sociology, uluslararası ve hakemli bir dergidir. Kasım ve mayıs aylarında yayın yapan Journal of Sociology, sosyoloji ve sosyoloji alt dalları alanında makale yayını yapmaktadır.

 • Uluslararası bir dergidir.
 • Sosyoloji ve sosyoloji alt dalları üzerinden makale yayınlar.

Quarterly Journal of Economics

Quarterly Journal of Economics, İngilizce yayın yapan, uluslararası köklü ekonomi dergileri arasında yer almaktadır. Ekonomi alanında profesyonel makale yayınları yapan Quarterly Journal of Economics, öğrenciler ve akademisyenler için oldukça önemli bir dergidir.

 • Uluslararası bir dergidir.
 • Ekonomi alanında makale yayınlayan köklü bir dergidir.

Nature Physics

Uluslararası hakemli dergi olan Nature Physics fizik bilimi alanında araştırma makalelerinin yayınlandığı bir dergidir. Fizik alanında oldukça güvenilir ve atıf sayısı yüksek bir dergidir.

 • Uluslararası ve hakemli bir dergidir.
 • Fizik alanında makale yayınlar.

The Jounal of Social Sciences Research

Sosyal bilimler alanı başta olmak üzere diğer bilim alanlarında da makale yayını yapan dergi yılda iki kez yayın yapmaktadır. Yayın zamanı ise haziran ve aralık aylarıdır.

 • Uluslararası bir dergidir.
 • Sosyal bilimler ve diğer bilimler alanında makale yayınlar.

Society and Social Work

Sosyal bilimler alanında makale yayınlayan Society of Socail Work uluslararası ve hakemli  bir dergidir. Temmuz, nisan ekim ve ocak ayları olmak üzere yılda 4 kez yayın yapmaktadır.

 • Uluslararası bir dergidir.
 • Sosyal bilimler alanında makale yayınlar.

Psyhcological Science in the Public Interest

Psikoloji alanında halka fayda sağlamak için yayın hayatına başlayan uluslararası bir dergidir. Psikolojik Bilimler Derneği adı altında halk sağlığı ve akademik alanda araştırmalar üzerine yayınlar yapmaktadır.

 • Uluslararası bir dergidir.
 • Psikoloji alanında halkı bilgilendirmek amacı ile yayın yapar.

Cell Stem Cell

Cell Press tarafından yayıncılığı üstlenilen dergi kök hücre alanında makale yayını yapan uluslararası bir dergidir. 2007 yılında kurulmuş olan dergi kök hücre alanında çok sayıda makaleye sahiptir.

 • Uluslararası bir dergidir.
 • Kök hücre alanında makale yayınlayan dergidir.

CA: A Cancer Journal For Clinicians

Yayıncılığı Amerika Kanser Derneği tarafından üstlenilen uluslararası dergi makale etki puanı zirvede olan bir dergidir. Derginin makale alanları kanser, kanser teşhisi, kanser hastalarının diyet, beslenmesi ve bakımı gibi alanlardır.

 • Uluslararası bir dergidir.
 • Kanser alanında makale yayınlamaktadır.

New England Journal of Medicine

Makale etki puanı sıralamasında 2. Sırada yer alan New England Journal of Medicine, tıp alanında makale yayınlayan prestijli dergiler arasında yer almaktadır. Uluslararası makale yayınlayan dergiler arasında yer alan New England Journal of Medicine, 1812 yılından günümüze kadar yayın yapmaktadır.

 • Uluslararası makale yayınlayan dergiler arasında yer almaktadır.
 • Tıp alanında makale yayınlamaktadır.

Keşfedin: Çeviri Siteleri

Journal of Human Sciences

Beş farklı üniversitede jürisi bulunan ve hakemli bir dergi olan Journal of Humans Science birçok disiplin alanında makale yayınlamaktadır.

 • Uluslararası bir dergidir.
 • Birçok disiplinde yayın yapmaktadır.

Applied Economics Journal

Teori ve yöntem üzerinde duran Applied Economics Journal; sosyoloji, psikoloji, felsefe, tarih gibi alanlarda makale yayını yapmaktadır. Uluslararası makale yayınlayan dergiler arasında yer almaktadır.

 • Uluslararası bir dergidir.
 • Hakemli bir dergidir.
 • Sosyal bilimler alanında yayın yapmaktadır.

Bir Önceki Yayın: Anket Hazırlama Uygulamaları

Bir yorum bırakın