Veri Analizi

Pazarlamada İstatistiğin Önemi

Pazarlamada İstatistiğin Önemi

Yıllar geçtikçe, kurumsal ortam güçlü bir araştırma ve geliştirme ihtiyacı ortaya çıkardı. Finans, satış veya insan kaynakları gibi diğer alanlarda araştırma kadar önemli bir alan olsa da, pazarlama ve satış yönetimi boyutundaki araştırma kapsamı ancak zamanla genişledi. En tepedeki şirketler, hem nitel hem de nicel araştırmaları içeren pazarlama araştırmasına milyonlarca dolar yatırım yapıyor. Pazarlama yenilikleri büyük ölçüde nicel araştırmanın bulgularına bağlıdır.

Bu araştırmaların taşınmasından elde edilen istatistiksel çıkarımlar, bir kuruluşun pazarlama akışının yönünü belirlemede hayati faktörlerdir. Ürün geliştirme, pazar geliştirme, promosyon kampanyası planları veya müşteri bakış açısını bilmek olsun, istatistikler çağdaş pazarlamadaki durumu yönetir. İstatistik alanı, pazarlamayla ilgili bütün bir çalışma alanını içerir. Bu istatistiksel yöntemlerin karmaşıklığı, pazarlamacıyı karar verme sürecinde ona yardımcı olan pazarlamanın çeşitli yönleri hakkında aydınlatmada uzun bir yol kat ediyor. Farklı yöntemler farklı şekillerde yardımcı olur.

Örneğin, tüketiciler ve ürünler için sırasıyla sütun ve satırların kullanımını kullanan çok boyutlu tercih analizi olarak adlandırılan istatistiksel bir analiz vardır. Bu veri analizinin yardımıyla pazarlamacı, farklı ürünler için tüketici tercih modellerini belirleyebilir. Hedef pazarın temelleri, potansiyel pazar büyümesi alanlarıyla birlikte açıkta ortaya çıkar. Ayrıca bu kalıplar üzerinden ürün yenilikleri ile ilgili çeşitli fikirler deşifre edilebilir. Daha sonra, ürünün ve rakiplerinin karşılaştırmalı analizine ışık tutan çok boyutlu ölçeklendirme vardır. Bu analizden elde edilen tüketici bakış açıları, farklı ürünler arasındaki benzerlik ve farklılıklara ilişkin bir açıklama yolu açar. Bu da, pazarlamacının, ürünün rakiplerini tanımasına yardımcı olur ve dolayısıyla, pazarlama tabanını üretken bir şekilde geliştirmesi için onu güçlendirir. Başka bir deyişle, bu yöntemden üretilen içgörünün dahil edilmesi, pazarlamacının ürünün benzersiz satış teklifini geliştirmesini sağlar ve böylece emsallerine göre bir üstünlük sağlar.

Ayrıca, diğer bir istatistiksel strateji, uygulaması tüketici tercihini değerlendiren birleşik analizdir. Her ürünün bir dizi özelliği vardır. Pazarlamacı, birleşik analiz kullanarak, yüksek düzeyde tüketici tercihine sahip olan özellik düzeyi kombinasyonlarını ortaya çıkarmayı başarır. Tüketicilere, onları satın almaya motive edecek olanı seçmeleri gereken farklı özellik kümeleri için seçenekler sunulur. Bu, pazarlamanın ana bağlamı olan özellik geliştirme sürecini kolaylaştıran gerçekten değerli bir iç görüdür.

Yukarıda bahsedilen istatistik yöntemleri, istatistiksel prosedürlerin pazarlama alanına yaptığı diğer önemli katkıların sadece marjinal hesaplarıdır. Pazarlamadaki çoklu yenilikler ve ilerlemeler, faydası yalnızca zaman geçtikçe çeşitlenen istatistiksel bulgulara bağlanabilir. İçgörü, iş başarısının anahtarıdır ve bu içgörünün tazeliğini sürdürmek, tam da istatistiklerin başardığı şeydir. Uzun lafın kısası, pazarlama istatistiklere çok şey borçludur. Çünkü değer üretme tutarlılığı göz önüne alındığında, ikincisi ilki için başarmaya devam ediyor.

Bir yorum bırakın