Akademik Çeviri

Profesör Nedir? Nasıl Olunur, Şartları Nelerdir?

Profesör Nedir? Nasıl Olunur, Şartları Nelerdir?

Profesör, belirli bir alanda uzman haline gelmiş olan ve yükseköğretim kurumlarında görev yürüten en yüksek akademik unvana sahip kişidir. Genel itibarıyla lisansüstü eğitim süreçlerini başarı ile tamamlayan ve akademik yaşamında önemli bir aşamaya gelen kişilerdir.

Profesörler lisans ve lisansüstü öğrencilere ders verebilmektedir, akademik yayınlar yapmaktadır. Kendi alanlarında da uzman olarak kabul edilmektedirler. Birçok ülkede profesörler üst düzey yöneticilikler, bölüm başkanlıkları, enstitü müdürlüğü gibi görevleri de rutin işlerinin yanında sürdürmektedirler.

 • En yüksek akademik unvandır.
 • Lisans ve lisansüstü seviyesinde dersler verirler.
 • Doktora yapan kişilerin tez sürecine danışmanlık yaparlar.
 • Dekanlık, bölüm başkanlığı ya da bölüm başkanlığı gibi görevlerde bulunabilirler.
 • Özel ya da kamu sektörüne danışmanlık yapabilirler.

Profesör Doktor Ne Demek?

Profesör doktor, bir kişinin hem doktora derecesine hem de profesörlük unvanına sahip olması demektir. Profesör unvanı alan kişi belirli bir alanda uzmanlaşan ve akademik alanda deneyim sahibidir. Doktorluk, yani doktora derecesi ise akademik yaşamda en yüksek derece olup bir konu ile ilgili araştırma ve öğretim alanlarında önemli bir bilgi birikimine sahip olmayı ifade etmektedir.

Profesör Nasıl Olunur?

Profesör olmak için belli bir sürecin takip edilmesi gerekmektedir. Bu süreç ülkeler arasında farklılık gösterebilir. Ülkemizde profesör olmak için;

 • Profesör olunmak istenen uzmanlık alanıyla ilgili doçent olarak beş yıl süre ile görev yapmak,
 • Uluslararası alanda ve ulusal alanda özgün akademik yayınlara sahip olmak.
 • Profesörlük pozisyonları üniversiteler bünyesinde ilan edilmektedir. Adaylar başvuru yapar ve kapsamlı olarak değerlendirilirler. Ardından komisyon kararı ile profesörlükle sonuçlanır.

profesor nasil olunur

Profesör Olma Şartları Nelerdir?

Profesör olma şartları şöyle sıralanabilir:

 • Profesörlük kadrosu yüksek öğretim kurumları tarafından ilan edildiği için adayların bu ilanları takip etmesi ve dosyaları ile başvuru yapması gerekmektedir.
 • Başvuru yapacak adayın doçentlik unvanına sahip olması gereklidir. Aynı zamanda minimum beş yıl alanında ders vermiş olması gerekmektedir.
 • Adayın uluslararası ve ulusal alanda yayınlar yapmış olması gerekmektedir.
 • Bu şartları sağlamakta olan adaylar profesörlük için başvuruda bulunabilmektedir.

Profesör Olmak İçin Kaç Yıl Okumak Gerekir?

Profesör olmak için öncelikle iki yıl yüksek lisans sürecinin tamamlanması gerekir. Bu program sonrasında doktora süreci başlar ve en az dört, en fazla altı yıl devam eder. Aday, doktora sürecini tamamlayıp doktor unvanını aldıktan sonra doçentlik başvurusu yapılması gerekir. Doçent olabilmek için gerekli olan temel kriterler ÜAK resmi sitesinde bulunmaktadır. Doçent olunduktan sonra bu unvanla aday beş yıl ders verdikten sonra profesörlük için açılan kadrolara başvuru yapabilmektedir.

Profesör Doktor Ne Anlama Gelir?

Profesör doktor, bir kişinin hem doktora derecesine hem de profesörlük unvanına sahip olduğunu göstermektedir. Bu akademik aşama kişinin hem uzmanlık sahibi olduğunu hem de belli bir alanda ya da konuda derinlemesine araştırmalar yaparak alana özgün katkı sağladığını gösterir.

Doçent Mi Daha İyi Profesör Mü?

Doçentlik de profesörlük de birbirinden farklı dereceler olup birbiri ile kıyaslanmaması gerekir. Hangi unvanın daha iyi olduğu kişilerin akademik ilgi alanlarına, kariyer hedeflerine göre değişmektedir. Bazı kişiler akademik alanda araştırmaya odaklanırken bazıları yönetici ve öğretici rolüne daha uygun olabilir, yapılacak seçime göre unvan üzerinden hareket edilmesi daha doğrudur.

En Genç Kaç Yaşlında Profesör Olunur?

Profesör olunması için belirli bir yaş sınırlaması bulunmamakla birlikte bazı kişilerin profesör olması daha uzun zaman akabilmektedir fakat en az beş yıl boyunca doçent unvanı ile ders vermiş kişiler gerekli akademik çalışmalarını da yaptıklarında açılan profesörlük kadrolarına başvuru yapabilmektedir.

Güncel: Chatgpt İle Tez Yazılır Mı?

Prof Dan Sonra Ne Gelir?

Profesörlük ülkemizde en yüksek akademik unvandır ve kişi profesör olduğunda akademik kademelerin en üstüne ulaşır. Bazı ülkelerde profesörlük unvanından sonra emekli profesörler için de çeşitli unvanlar verilebilmektedir.

Profesör Olmak İçin İngilizce Şart Mı?

Profesör olmak için güncel yönetmelikte İngilizce ya da yabancı dil şartına ilişkin bir hüküm bulunmamaktadır ancak kadrolar üniversiteler özelinde açıldığı ve başvuru şartları da üniversiteler tarafından belirlendiği için kadro ilanlarında 55/65 puan ve üzeri dil puanının olması istenebilmektedir, bu nedenle başvuru yapılacak olan okulun başvuru şartlarının dikkatli bir biçimde incelenmesi önemlidir.

İlginizi Çekebilir: Ücretsiz SPSS İndir

Bir yorum bırakın