Veri Analizi

SPSS Yardım – SPSS Kullanımına Giriş

SPSS yardımına mı ihtiyacınız var? Bu makale programa kısa bir giriş niteliğindedir. PASW (Predictive Analytic Software) olarak da bilinen SPSS, istatistiklerle çalışan bir programdır. Araştırma yapan, verileri analiz eden ve tez projeleri üzerinde çalışanlar için popüler bir programdır. SPSS ve istatistik el ele gittiğinden, istatistikler hakkında bilgi sahibi olmalısınız.

İstatistik, araştırma verilerini özetlemek ve verilerin araştırmacının hipotezini destekleyip desteklemediğini belirlemek için kullanılabilecek bir dizi matematiksel tekniktir. Herhangi bir araştırma türüyle çalışırken, her bireyin tamamlamayı beklemesi gereken belirli aşamalar vardır.

İlk aşama, SPSS’nin başlatılmasından önce gerçekleşecek olan planlama ve tasarım aşamasıdır. Bu aşamada, belirli bir araştırma alanına odaklanacak, bir hipotez geliştirecek ve araştırmanızı yürütmek için örnek bir popülasyon belirleyeceksiniz.

İkinci aşama veri toplamaktır. Bu aşamada gözlem yapma, anket ve anket dağıtma gibi saha çalışmaları yaygındır. Toplanan veriler yorumlanmak üzere SPSS’ye girilecektir.

Üçüncü aşama olan verilerin analizi ve dördüncü aşama olan raporlama, SPSS’nin kullanılacağı yegane aşamalardır. Verileri analiz etmek, farklı türde testler yapmaktan oluşacaktır, raporlama ise bir tür bitmiş kağıt veya rapor yazmayı içerecektir.

SPSS ile çalışmaya başlamak için önce programı başlatın. Bu talimatlar, programla Windows işletim sistemine sahip bir bilgisayarda çalıştığınızı varsaymaktadır. Lütfen bireysel adımların değişebileceğini unutmayın. Başlamak için ekranın sol alt köşesindeki başlat düğmesine tıklayın. Fareyi tüm programların üzerine getirin. SPSS Inc.’e ve ardından PASW İstatistikleri 17’ye (veya bilgisayarınızda programın hangi sürümü yüklüyse) gidin. Programı başlatmak için PASW İstatistikleri 17’ye tıklayın. Program başlatıldığında, bir PASW İstatistikleri 17 iletişim kutusu görünecektir. Bu pencereyi kapatmak için iptal düğmesine tıklayın. Bu sizi “Adsız1” başlıklı boş bir veri dosyasının içine yerleştirecektir.

SPSS’yi ilk kez görüntüleyen kişiler için program arayüzü bunaltıcı olabilir. Gerçekte, kullanımı ortalama bir elektronik tablo programınızdan çok daha zor değildir. Dosyalarınız arasında nasıl gezineceğinizi kavramanız için şimdi arayüzü inceleyeceğiz. Tüm programlar gibi, üst çubuk, çalışan programı ve üzerinde çalışılan dosya adını gösteren başlık çubuğunu içerir. Pencerenin sağ üst tarafında, program penceremizi küçültme, büyütme/geri yükleme ve kapatma düğmeleri bulunur. Başlık çubuğunun hemen altında, program işlevlerini, alt menülerin dahili çalışması ve verilerimizi analiz etme seçenekleriyle ortak özellik grupları halinde gruplandıran menü çubuğu bulunur. Menü çubuğunun altında, kolay erişim ve kullanım için uygun bir şekilde net bir şekilde yerleştirilmiş menü çubuğundan türetilen yaygın olarak kullanılan bir dizi özellik olan araç çubuğu bulunur.

Program penceresindeki satırlar ve sütunlar size başka bir program arayüzünü hatırlatıyor mu? SPSS, satırları ve sütunları Excel’in yaptığı gibi kullanır. SPSS’de, varsayılan olarak her sütun, değişkenin kısaltması olan “var” olarak etiketlenir. Değişkenler, anket öğeleri veya yanıtlayanlara soracağınız sorulardır. Elektronik tablonun her satırı bir vakaya karşılık gelir. Bir vaka, anketinizdeki, anketinizdeki vb. her bir katılımcının tüm yanıtlarını içerecektir.

Excel’in sınırsız sayıda sekmesi olabilirken, SPSS yalnızca iki taneyle sınırlıdır: veri görünümü ve değişken görünüm. Bu iki sekme, SPSS penceresinin sol alt kısmında görünür. Veri görünümü sekmesi, kullanıcıların anketlerden, anketlerden, gözlemlerden veya diğer toplama biçimlerinden toplanan ham verileri gireceği yerdir. Değişken görünüm sekmesi bir yönetim penceresi olarak düşünülebilir. Değişkenlerin tanımlandığı yerdir. Bu sekmede, değişken adları, türleri atayacak ve karşılık gelen nitelikleri seçeceksiniz.

Değişken türü, vakaların nasıl girileceğini belirleyecektir. Dize türü, yanıtların karakter dizilerinden veya başka bir deyişle “kelimelerden” oluşacağı durumlarda kullanılır. Yanıtlayanların adları gibi değişkenleri kaydetmek için dize türünü kullanın. Sayısal tür, sayısal yanıtlar beklendiğinde kullanılabilir. GPA ve yaş gibi değişkenler genellikle sayısal bir tür kullanır. Başka bir değişken türü dolar olarak adlandırılır. Bu tip maaş veya maliyet gibi değişkenlerle kullanılacaktır. Tarih ve bilimsel gösterim gibi başka değişken türleri de vardır. Tarihleri ​​ve sayıları sırasıyla bilimsel gösterimde kaydederken bu türleri atayın. Değişken görünümünde, kullanıcılar ayrıca bir değişken etiketi atayabilir. Bu hücreye, değişkenin ne için olduğunu açıklayan bir ifade girin. Anket sorunuzu da girebilirsiniz. Değişken etiketi isteğe bağlıdır.

Anketinizdeki veya anketinizdeki değişkenlerin her biri için değişken adları, türleri ve etiketleri atadıktan sonra, kullanıcılar analiz etmek için veri girmeye başlayabilir. Dosya menüsüne gidip ardından kaydet’i tıklayarak veri dosyanızı sık sık kaydetmeyi unutmayın. SPSS, “.sav” dosyası adı verilen kendi dosya türünü kullanır. Acil durumlarda dosyanızın yedek bir kopyasını bir flash sürücüde veya harici sabit sürücüde oluşturun ve saklayın.

Bu makale, bireysel testlerin ve analizlerin özelliklerini ele almasa da, test sonuçlarının çıktı penceresi adı verilen ayrı bir alt program bölümünde görüneceğini unutmayın. Çıktı penceresindeki tablolar veya çizelgeler gibi tüm sonuçlar ayrı ayrı kaydedilmelidir. SPSS’yi kapatır ve çıktı pencerenizin sonuçlarını kaydetmezseniz, tüm çizelgeleri, tabloları vb. yeniden oluşturmanız gerekecektir. Bu nedenle, sonuçları ayrı bir “.spv” dosyasına kaydettiğinizden emin olun.

John Kwan

Yazar hakkında

Tez Hazirla

Bir yorum bırakın