Tez Hazırlama

Tez Formu Nedir? Tez Formu Nasıl Doldurulur?

tez formu nedir

Tez formu, lisansüstü eğitim sürecinde tez sürecinin hemen öncesinde doldurulması ve bağlı bulunulan enstitüye teslim edilmesi gereken formdur. Formun özelliği, yazılacak olan tezle ilgili detaylara yer verilmesi ve ön bilgilendirme yapılmasıdır. Bu doğrultuda tez formunda bazı bilgilerin yer alması gerekmektedir.

Formda yer alması gereken bilgilerin neler olduğuna enstitü karar vermekte olup form genellikle bir taslak şeklindedir. İçerisinde başlıklar bulunur ve bu başlıkların altında bulunan boşlukların en uygun şekilde doldurulması gerekir. Tez formunun sayfa sayısı ise içeriğine, eklenen bilgilerin uzunluğuna göre değişmektedir ve belirli bir sayfa sayısından söz edilmesi zordur.

Tez Formu Nasıl Doldurulur?

Tez formu belli başlı verilerle doldurulur. Formda yazılacak olan tezin;

  • Amacı, konusu ve önemi
  • Hipotezler
  • Yapılacak analiz türü, verilerin toplanma biçimi ve kullanılarak veri analizi tekniğine ilişkin bilgiler,
  • Tezde kullanılacak konuda daha önce yapılan çalışmaları içeren literatür taraması,
  • Tezin yazım ve süre planlamasına ilişkin bilgiler
  • Konuya ilişkin kaynakça bilgisi yer almalıdır.

Tez Formu Kabul Edilmezse Ne Olur?

Tez formu kabul edilmezse öğrenci yeni bir konu bulmak durumunda kalır ya da bunu yapmaması halinde bağlı bulunduğu okul ile ilişiği kesilir. Danışmanlık yapan akademisyenin form doldurma sürecinde öğrenciyi yönlendirmesi ve forma yazılan bilgileri kontrol etmesi gerekir. Aksi halde enstitü tarafından formun kabul edilmemesi durumunda öğrenci zor durumda kalabilir.

Tez Öneri Formu Ne Zaman Verilir?

Tez öneri formu, üniversitede ilgili yarıyılın başlamasından en geç bir ay sonra enstitüye teslim edilmelidir. Formun kabul edilebilmesi için enstitü tarafından belirlenmiş olan taslağa uygun biçimde hazırlanması son derece önemlidir.

Yüksek Lisans Tez Önerisi Ne Zaman Verilir?

Yüksek lisans tez önerişi, genellikle bir aylık süre içinde verilmektedir ancak bu süre bağlı bulunulan üniversite ve enstitüye göre değişebilmektedir. Önerinin kabul edilmesinden sonra öğrenci tez konusu hakkında araştırma yapıp tezini yazmaya başlayabilir.

İlginizi Çekebilir: Tez Sunumu Hazırlama

Doktora Tez Önerisi Ne Zaman Verilir?

Doktora sürecine başlayan öğrenci ders dönemi sonunda yapılan yeterlikten sonraki altı aylık süre içinde tez önerisini enstitüye vermekle yükümlüdür. Bu süre üniversite bazında değişiklik gösterebileceği için öğrenciler kendi enstitüleri ile iletişime geçerek bilgi almalıdır.

Keşfedin: Tez Düzenleme

Bir yorum bırakın