Tez Hazırlama

Tez Önerisi Nedir?

Akademik bir çalışma yapmadan önce bir araştırma önerisi hazırlanır. Bu çalışma tez olduğunda ise hazırlanan bu araştırma önerisine tez önerisi denir. Tez hazırlamaya başlamadan önce tez önerisi verilmesi istenir. Tez önerisi ile, yapılacak araştırma somut hale getirilmektedir.

Yüksek lisans veya doktora döneminde tez hazırlama aşamasına gelindiğinde tez önerisi ile karşılaşılır. Tez önerisi tez hazırlama sürecini resmi hale getirmektedir. Daha önce de bahsedildiği üzere tez önerisi tez yazmanın önemli bir aşamasıdır. Çünkü tezin çekirdeğini tez önerisi oluşturmaktadır.

Araştırmaya henüz başlarken tez önerisi  hazırlayacak olmak fazladan bir iş gibi görünür. Ancak özensiz bir tez önerisi, araştırmayı sonraki adımlarda çıkmaz noktaya götürebilir. Bu nedenle, tez önerisini bir formalite olarak düşünmek yanlıştır. Bir tez önerisi hazırlamaya gerek olmasa bile, araştırmacının gelecekte çalışmasını kolaylaştırmak için bir tez önerisi hazırlaması önerilir.

Ülkemizde tez önerisi birçok üniversitenin istemesi ile bağlantılı olarak bir zorunluluktur. Bazı üniversiteler tez yerine sadece konunun adının yazıldığı formu dikkate alırlar. Tez önerisi çoğunlukla formalite görüldüğü için önemi göz ardı edilmektedir. Bununla birlikte, iyi hazırlanmış bir tez önerisi araştırmacının çalışmasını kolaylaştırır. Tez önerisi bir araştırma planı olarak düşünülebilir. Bildiğiniz gibi işin planlanması çalışmanın kolayca uygulanmasını sağlar. Bu bağlamda, tez önerisini can sıkıcı bir formalite olarak görmeyip tezi planlamak olarak değerlendirmek daha mantıklı olacaktır.

Diğer bilimsel çalışmaların aksine tez önerisi akademik dünyaya bilgi vermeye hazırlık değildir. Tez önerisi ile bilimsel bir kurul ikna etme amaçlanmaktadır. Tez dönemindeki bir öğrenci konuyu belirler ve danışmanını ikna eder. Bazen de tez önerisi hazırlanırken konunun araştırılmaya uygun olmadığı anlaşılabilir ve konu değiştirilebilir. Bu açıdan tez önerisi hazırlamak, bazı şeyleri somutlaştırdığı için de faydalıdır.

Bir yorum bırakın