Redaksiyon Tez Hazırlama

Tez Yazmada En İyi 12 İpucu

Tez Yazmada En İyi 12 İpucu

Doktor adayları genellikle tezlerini tamamladıklarında, yazılarının yapısı ve düzeni konusunda kendilerine rehberlik edecek bir editör ararlar. Bu tür rehberlik, belge veya bölüm düzeyinden bireysel cümle düzeyine kadar değişebilir ve yazım ve dil bilgisi hataları için düzeltme okuması içerir. Bununla birlikte, tez editörünüz ne kadar yetenekli olursa olsun, doktora çalışmalarınız sırasında aşağıdaki ipuçlarını erken göz önünde bulundurursanız, tez daha güçlü olacaktır.

Bir Tez Konusu Seçme

1. Sevdiğiniz ve ilgilendiğiniz bir konu bulun. Birkaç yıl boyunca birlikte yaşayabileceğiniz, sürekli düşünebileceğiniz ve hatta hayal edebileceğiniz bir konu seçin. Tezi tamamladığınızda, en azından kısa bir süre için konunuzla ilgili dünyanın en önde gelen uzmanı olmalısınız. Bu hedefe ulaşmak için, konunuza derinden dahil olacak kadar önem vermeli ve konuyla ilgili her şeyi bilmek istemelisiniz.

2. Çalışmalarınızın başından itibaren tez konunuz hakkında düşünmeye başlayın. Aldığınız her kurs, bir makale veya bir tür proje sunmanızı gerektirecektir. Gönderdiğiniz her makale veya projede konu hakkında özgün bir gözlem yapmaya çalışın. Bunu yapmak, uygulanabilir bir tez konusu ile sonuçlanabilir. Yazabileceğiniz her konuyu, bu konuyla uzun bir süre yaşayıp yaşayamayacağınız, uzun vadeli kariyer hedeflerinize uyup uymadığı ve konu hakkında söyleyecek orijinal bir şeyiniz olup olmadığı açısından değerlendirin.

3. Teziniz için orijinal araştırma konularını değerlendirirken, alt disiplinleri sentezleme olasılığını gözden kaçırmayın. Farklı alanlarda veya farklı metodolojilerle aynı sorunu ele alan iki farklı disiplin veya alt disiplin bulmak alışılmadık bir durum değildir. Başka bir alandan tamamen farklı bir metodoloji kullanmak, ilgi alanınız hakkında yeni bilgiler ortaya çıkarır mı? Farklı alt disiplinlerden bulgular arasında bir köprü kurabilir veya bağlantılar kurabilir ve konunuza yeni bir perspektiften bakabilir misiniz?

Öğreniminizin sorumluluğunu üstlenin

4. Ders alırken ve okuma ödevleri yaparken, her terimi, kavramı not edin ve aşina olmadığınız başka bir çalışmaya atıfta bulunun. Ardından tanıdık olmayan fikirleri öğrenmek için zaman ayırın. Ne yazık ki birçok insan lisans eğitimi sırasında nasıl gerçekten yaşam boyu nasıl öğrenci olunacağını öğrenmiyor. Daha önce kendi öğrenmenizi ve entelektüel gelişiminizi nasıl kolaylaştıracağınızı öğrenmediyseniz, şimdi bu önemli beceriyi öğrenmenin tam zamanı. Kendi bilginizdeki boşlukları fark etme ve zayıflık alanlarınızı güçlendirmek için adımlar atma yeteneği, sağlam bir eğitim almış bir kişinin işaretlerinden biridir.

5. Kendi disiplininizdeki araştırma yöntemleri hakkında öğrenebileceğiniz her şeyi öğrenin. Araştırma yöntemleri genel olarak nicel, nitel ve karma yöntemlere bölünürken, bu genel alanlar içinde birçok spesifik alt yöntem vardır. Odaklandığınız alt disiplinde genellikle kullanılan metodolojiyi ve kullanabileceğiniz diğer metodolojilerle nasıl karşılaştırıldığını anlayın. Terminolojiyi doğru kullanmayı öğrenin, onu günlük kelime dağarcığınızın bir parçası haline getirin.

6. Seçtiğiniz konu hakkında araştırma yaparken, konuların tüm yönlerini hem kullanılan araştırma yöntemleri hem de ilgi alanınızla ilgili teoriler açısından anlamak ve değerlendirmek için çalışın. Sizinkine karşı çıkan bakış açılarını okurken açık fikirli olun, bir yazarın duruşuna neden katılmadığınızı net bir şekilde düşünün ve katılmadığınız noktaları doğrudan ele alan net, spesifik argümanlar oluşturun. Yine terminolojiyi doğru kullanmayı anlayın ve öğrenin.

7. İstatistikleri kullanacaksanız, bir istatistik kursuna gitmeyi düşünün veya en azından istatistiklerle ilgili iyi bir ders kitabı satın alın. İstatistikler hakkında doğru ve bilgili bir şekilde konuşmayı ve yazmayı öğrenin. SPSS veya başka bir yazılım programına sayıları girip ardından bir işlevi çalıştırabilmek, istatistikleri anlamaya eşdeğer değildir. İstatistik kullanımınızın anlamlı ve profesyonel olması için, nüfus seçimini, değişkenlerin ve ölçüm biçimlerinin kullanımını, analitik amaçlarınız için kullanabileceğiniz uygun denklemleri ve gerçekte ne bulduğunuzu anlamalı ve bunlarla ilgili bilgili bir şekilde konuşabilmelisiniz. Uygulanan teknik veya yöntemlerin bir sonucu olarak “veya” ortaya çıktı “. Neden belirli sayıları girdiğinizi, bu sayıların nereden geldiğini ve neyi temsil ettiğini, belirli bir istatistiksel işlevin neden kullanıldığını ve sonuçların konunuz hakkında neyi gösterdiğini açıklayabilmelisiniz. Nicel verileri kullanarak bir çalışma hakkında okuduğunuzda istatistik bilginizi uygulama alıştırması yapın.

Organize Edin!

8. Lisansüstü eğitiminizin en başında makale ve kitap kütüphaneniz için iyi bir organizasyon sistemi kurun. Makalelerin basılı kopyalarına sahipseniz, küçük bir dosya dolabı ve klasörlere yatırım yapın ve makaleleri konu, alt disiplin veya yazar adına göre dosyalayın. Size mantıklı gelen bir sistem kullanın. Belirli bir makaleyi nasıl dosyalayacağınıza karar veremiyorsanız, bir dosyanın konumunu belirtmek için dosyalama sisteminizdeki bir not sistemi kullanın.

9. Bilgisayarınızda iyi bir dosya yönetimi öğrenin ve kullanın. Bugün birçok makale PDF olarak mevcuttur. Bu tür dosyalar anahtar terimler için aranabilir, ancak bulamazsanız bir makalede arama yapamazsınız. Bilgisayarınızda klasörler oluşturmayı ve iç içe yerleştirmeyi öğrenin. Örneğin çevrim içi öğrenmeyle ilgili bir klasör, çevrim içi öğrenmeyi ele alan belirli teoriler ve çevrim içi öğrenmeyi kolaylaştırmada kullanılabilecek araçlar hakkında klasörler tutulabilir.

10. Dosya yönetiminizin bir parçası olarak, bulduğunuz tüm makalelerin, kitapların, web sayfalarının ve videoların bir elektronik tablo dosyası (veya yazılıma ve bilgi birikimine sahipseniz bir veritabanı) oluşturmaya başlayın. Farklı yazarlar tarafından yazılmış bölümler içeren kitaplar için, her bölüm için bir giriş oluşturun. Yazarların isimleri (TÜM yazarların adları) ve başlıklarının yanı sıra tarih, yayın bilgileri, makale ve bölümler için sayfa aralıkları, orijinal yayın bilgileri (varsa), kaynakla ilgili ana noktalar (tez cümlesi, kullanılan araştırma yöntemleri) ve öğenin dosyalama sisteminizdeki konumu.

Alıntılama Tarzınızı Tanıyın

11. Araştırma sürecinizin başlarında, kullanacağınız alıntılama stilini belirleyin. Yüksek lisans bölümünüz veya programınız belirli bir stili zorunlu kılabilir veya kendi stilinizi seçmekte özgür olabilirsiniz. Kendi tarzınızı seçebiliyorsanız, disiplininizde en sık kullanılan stili öğrenin. Seçim hala açıksa, bir yazar-tarih stili seçin (belgenin sonundaki referanslar ve metin içinde parantez içinde alıntılar) çünkü bu, kullanımı en kolay ve en az zaman alandır ve kolayca revize edilebilir.

12. Teziniz için hangi kaynak gösterme stilini kullanacağınızı öğrendikten sonra, uygun kılavuzu satın alın ve sınıflarda yazılan makaleler için mümkün olduğunca sık kullanın. “Dokümantasyon” stillerinin kaynakların nasıl aktarıldığından çok daha fazlasını içerdiğini unutmayın. Genellikle metinde sayıların nasıl ele alınacağını, tabloların ve şekillerin nasıl gösterileceğini, kaynaklara nasıl başvurulacağını belirtirler (örneğin, APA bir kaynak hakkında yazarken geçmiş zaman gerektirirken, MLA’da alıntılanan edebi eserler genellikle şimdiki zamanda yazılır. ) ve hatta tirelerle hangi ön eklerin oluştuğunu ve hangi tür ifadelerin tirelendiğini gösterir. Tez yazmaya başlamadan önce dokümantasyon stiline aşina olmak, yazma sürecinizi çok daha kolay hale getirecektir. Disiplininizin kaynak gösterme tarzına iyice aşina olmak, sağlam bir eğitim almanın bir işaretidir.

Lisansüstü çalışmalarınızın başlarında bu ipuçlarını dikkate almak için zaman ayırmak, tezinizi yazma sürecini daha sorunsuz hale getirebilir ve çalışmanızın bütünlüğünü güçlendirebilir. 4-12 nolu ipuçları, tezinizin bölümlerini yazmak için yoğun zaman alan bir döneme geçtiğinizde ve bunları yorumlar için TİK üyelerine ilettiğinizde aslında size zaman kazandırabilir. Bu ipuçları, kurul üyelerinizin yapabileceği yorumdan ötürü duyacağınız üzüntüden kaçınmanıza da yardımcı olabilir. Tezinizi bir tez düzenleme hizmetine göndermeden önce ne kadar güçlü olursa, son ürününüz o kadar iyi olacaktır.

Bir yorum bırakın