İntihal

Tez Yazmada İntihalin Önemi

Tez Yazmada İntihalin Önemi

Akademik tez yazımında dikkat edilmesi gereken bazı kurallar ve hususlar vardır. İntihal ve özgünlük, tez yazarken karşılaştığımız önemli konular arasındadır. Herhangi bir akademik çalışma için kalite belirleyicisi olan intihal, tezlerin kalitesini gösteren unsurlardan biridir. İntihalin tez yazımındaki önemi daha çok tezin kalitesi ile ilgilidir.

Eskiden herhangi bir çalışmanın intihal durumu sayısal olarak ölçülememekte idi. Ancak günümüzde bu durum artık sayısal veriler olarak karşımıza çıkabilmektedir. Bu oranların belirlenmesinden sonra yüzdelik oranlar ortaya çıktı. Benzerlik oranı tez yazımında yüzde 20 civarında normal kabul edilmektedir. Ancak bu oran üniversiteye ve tezin düzeyine göre değişmektedir.

Bir tarama çalışmasının ortaya koyduğu benzerlik oranları hazırlanan tezin kalitesini ortaya koymaktadır. Tez yazımında intihalin önemi tezin araştırma yöntemine ve konusuna göre değişmektedir. Birçok kurum benzerlik kabul oranını farklı şekillerde kabul etmektedir. Tez yazımında bazı durumlarda yüzde 30 civarında meydana gelen benzerlik kabul edilmektedir. Bu verilere göre çalışma kritik eşiğin üzerinde bir benzerliğe sahipse, o çalışmanın özgünlüğü ciddi olarak sorgulanır.

Tez Yazımında İntihal Tespiti

Tez metnindeki intihal, günümüzde intihal programları tarafından kolaylıkla tespit edilmektedir. Bu tespitle birlikte tez yazımında intihalin önemi akla gelmektedir. Tez yazımında intihal geçmişten beri sürekli tartışılmaktadır. Özellikle son yıllarda teknolojik gelişmelerin ortaya çıkardığı programlar durumu daha da ciddileştirmiştir. Tez yazımında programlarla intihal tespiti yapılırken bu durum kavramsal boyutta da değerlendirilmektedir.

İntihalin tez yazımındaki önemi kavramsal olarak da düşünülebilir. Kavramsal boyutta cümle ve paragraf düzeyinde benzerlik değerlendirmesi yapılır. Cümle ve paragraf boyutunda benzerlik; düşük ölçek, orta ölçek ve yüksek ölçek olarak üç gruba ayrılır. Yüksek ölçekli benzerlikler, en düşük kaliteli tez içerikleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Benzerlik boyutu arttıkça tez metninin kalitesi düşmektedir. Tez yazımında intihalin önemi günümüzde önemli ölçüde artmıştır. Benzerlik oranı belli bir seviyenin üzerinde olan çalışmalarda tez savunması dahi kabul edilmemektedir. Bu çalışmaların sonucu intihal azaltılarak sağlıklı hale gelmektedir.

Bir yorum bırakın