Veri Analizi

Veri Analizi Yöntemleri

Veri Analizi Yöntemleri

Veri analizi yöntemleri nicel ve nitel olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Nicel analiz, sayısal verilere dayandığı için daha kolay ve daha güvenilir olarak kabul edilir. Nitel analiz yöntemleri ise genellikle gözlem, görüşme, görüşme ve doküman analizi yoluyla bilgi toplanarak yapılır. Nicel analiz, nitel analizden daha nesneldir. Veri analizi, ham verilerin toplanması, sıralanması ve işlenmesi sonucunda yeni bilgiler bulma, bazı sonuçlara varma ve karar verme süreçlerini destekleyen bir süreçtir. Akademik çalışmalar yapanların sıklıkla ihtiyaç duyacağı bu işlemi gerçekleştirebilmek için istatistik bilgisi gerekmektedir ancak aynı zamanda veri analizinin detaylarını bilmeleri ve kullanılacak programlara hakim olmaları gerekmektedir.

Hayatın her alanında veri analizine ihtiyaç vardır. Veri analizi yöntemleri sayesinde karar verme süreçleri çok daha etkili ve faydalı hale gelir. Veri analizi, yeni kurulan bir işletme için maliyet, zamanlama ve riskler açısından bir projeksiyon oluştururken, halihazırda faaliyette olan bir işletme için Ar-Ge faaliyetleri ve yeni yatırım fırsatları için de bir projeksiyon oluşturabilir. Veri analizinin en yaygın olarak kullanıldığı alanlardan biri de akademik çalışmalardır. Özellikle yüksek lisans ve doktora eğitimi sırasında veri analizine sıklıkla ihtiyaç duyulmaktadır.

Veriler Nasıl Analiz Edilir?

Veri analizi yapabilmek için temel istatistik ve araştırma teknikleri hakkında bilgi sahibi olmak gerekir. Ancak hangi veri analiz programının kullanılacağının bilinmesi  ve o programa iyi derecede hakim olunması gerekmektedir. Araştırmanın özelliklerine göre tercih edilen analiz yöntemine uygun olarak toplanan veriler öncelikle veri analiz programına işlenir. Ardından analiz yorumlanmalı, benzer çalışmalarla karşılaştırılmalı, sonuçlar sunulmalı ve sonuçlara göre öneriler sunulmalıdır.

Başlıca Veri Analizi (İstatistik) Programları

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte veri analizi için birçok program ve araç kullanılmaktadır. En yaygın olarak kullanılanlar arasında SPSS, LISREL ve Amos bulunur. Yapılacak analizin türüne göre tercih edilen program ve araç farklılık gösterebilir.

SPSS, Sosyal Bilimler için İstatistik Paketi anlamına gelen bir istatistiksel analiz programıdır. Sosyal Bilimler, Eğitim Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Doğa Bilimleri alanlarında tercih edilmektedir. Ayrıca kurum ve kuruluşlar tarafından pazar araştırması amacıyla kullanılmaktadır.

LISREL programı (Linear Structural Relations) yapısal eşitlik modellemesinde kullanılan istatistiksel bir programdır. 1970’lerde Uppsala Üniversitesi profesörleri Dag Sorbom ve Karl Gustav Jöreskog tarafından geliştirildi. LISREL, SPSS gibi istatistiksel analiz için geniş bir kullanım alanı sağlamaz. Ancak araştırmacılara yapısal eşitlik modeli, doğrulayıcı faktör analizi, yol analizi gibi daha spesifik analizler yapma olanağı sağlar.

Amos programı, sosyal bilimlerde ve teknik bilimlerin çoğunda akademik çalışmalarda yaygın olarak kullanılan bir istatistiksel analiz programıdır. Bu programın yaygın olarak kullanılmasının sebepleri arasında hem çok sayıda bağımsız değişkeni hem de bağımlı değişkenleri bir arada analiz edebilmesi yer almaktadır. Ayrıca bu değişkenlerin analizi sonucunda detaylı veriler elde edilebilir.

Bir yorum bırakın