Akademik Hayat

Yüksek Lisans Kaç Yıl? Tezli ve Tezsiz YL Süreleri

yuksek lisans kac yil

Yüksek lisans süresi dört yıldır. Bu süre programa bağlı olarak daha uzun ya da daha kısa olabilmektedir. Mevzuatta verilen bilgiye göre tezli yüksek lisans programında bilimsel hazırlık süreci dışında kayıt olunan programa yönelik derslerin başlatıldığı dönemden itibaren dört yarıyıl süresi bulunmaktadır.

Dört yarıyıl tamamlandıktan sonra öğrenci kredi aldığı dersleri ve seminer derslerini başarıyla tamamlarsa mezun olabilmektedir. Ancak, öğrenci derslerini başarılı kabul edilen bir not ortalaması ile veremezse ya da tez savunmasına girmez ise okulla öğrencinin ilişiği kesilmektedir.

Tezsiz Yüksek Lisans Kaç Yıl?

Tezsiz yüksek lisans en çok üç, en az iki yılda tamamlanmaktadır. Süre tezsiz yüksek lisans yapılan üniversiteye göre değişebilmektedir. Her dönemde kayıt yaptıran veya yaptırmayan öğrenciler minimum 2, maksimum 3 yarıyıl devam etmektedir. Başarılı öğrenciler mezun olurken, başarısız olanların okulla ilişiği kesilir.

Tezli Yüksek Lisans Kaç Yıl?

Tezli yüksek lisans süresi bilimsel hazırlık süreci hariç programdaki derslerin verilmesi itibarıyla dört yarıyıldır. En fazla altı yılda program tamamlanmaktadır. Dört yarıyılın sonunda öğrenci kredili derslerini ve seminer dersini başarı ile tamamladığında mezun olabilmektedir.

Yurt Dışında Yüksek Lisans Kaç Yıl?

Yurt dışında yüksek lisans eğitimi bir ya da iki yıldır. Ülkeden ülkeye değişen bu sürede yüksek lisans sürecinde farklı kriterler değişebilmektedir. Örneğin, Kanada’da ya da Amerika’da genellikle iki yıl devam eden yüksek lisans eğitimi Avustralya’da bir yılda tamamlanmaktadır.

Yüksek Lisans Kaç Dönem Sürer?

Yüksek lisans eğitimi en fazla altı dönemde (altı yarıyılda) tamamlanmaktadır. Söz konusu eğitim için en az dört dönem eğitim alma zorunluluğu bulunmaktadır. Program dâhilinde öğrencilere verilen dersler, ortalama üç yıllık sürede tamamlanabilecek şekilde ayarlanmaktadır.

Lisansüstü Eğitim En Erken Ne Kadar Sürede Bitebilir?

Lisansüstü eğitim mevzuatına göre tezsiz yüksek lisans programında asgari süre iki yarıyıl olup en fazla üç yarıyıl eğitim alınabilmektedir. Programı tamamlayamayan veya başarısız olan öğrencilerin bu sürenin sonunda ilişiği kesilmektedir. Tezli programda ise bilimsel süre dışında kayıt olunan program dâhilinde dört yarıyıl eğitim süreci devam etmektedir ve en fazla bu süre altı yarıyıl uzatılabilmektedir. Doktora programında ise sekiz yarıyıl azami süre en fazla 14 yarıyıl uzatılabilmektedir. Doktora sürecinde verilen derslerin başarıyla tamamlanması için dört ila altı yıl arasında değişmektedir.

Yüksek Lisans Dört Yıl Mı?

Yüksek lisans dört dönem (2 yıl) boyunca devam etmektedir. Öğrencilerin tezli ya da tezsiz yüksek lisans programına başvurması için dört yıllık lisans eğitimini başarı ile tamamlamış olması gerekmektedir.

Yüksek Lisans En Fazla Kaç Yıl Uzar?

2019’da Resmi gazetede yayımlanan son karara göre yüksek lisans eğitimi en fazla azami süre dışında bir yıl uzatılabilmektedir. Yani standart iki yıldan sonra iki yarıyıl daha uzatma hakkı öğrencilere verilmektedir.

Yüksek Lisansı Erken Bitirmek Mümkün Mü?

Yüksek lisans erken bitirilemeyen, resmi olarak verilen iki yıldan önce mezun olunamayan bir eğitim sürecidir. Okullara ait yönetmelikte süre ile ilgili detaylara erişim sağlanabilir ya da konuyla ilgili olarak kurumun bağlı bulunduğu enstitü ile iletişime geçilerek süre bilgisi edinmek mümkün olabilir.

İşinize Yarayabilir: Sesi Yazıya Çevirme

Bir yorum bırakın