İntihal

İntihal Programı Nedir ve Nasıl Çalışır?

intihal-programi-nedir-ve-nasil-calisir
Written by Tez Hazirla

İntihal programı olarak tanımlanan yazılımlar, yazılan metinlerin orijinalliğini tespit eden yazılımlardır. Bunu yaparken belli parametrelere göre tarama gerçekleştirilmektedir. İntihal programları kendi veri tabanında ve internette yer alan dokümanları tarayarak metnin orijinal olup olmadığını veya hangi oranda orijinal olduğunu ortaya koymaktadır.

İntihal programlarının amacı metnin orijinalliğini tespit etmek olduğu için aslında bu programların intihali tam olarak tespit ettiği söylenemez. Çünkü intihal ve benzerlik birbiri ile karıştırılmasına rağmen birbirinden ayrı şeylerdir. Akademik çalışmalar için düşünüldüğünde örneğin yüksek lisans tezi için izin verilen benzerlik oranı genelde yüzde 20’dir. Fakat yüksek lisans tezinde intihal oranının yüzde 20 olması bir yana yüzde 1 olması bile tezin çöp olmasına neden olur. Bu yüzden intihal ve benzerlik ayrımını iyi anlamak gerekmektedir.

İntihal başkasına ait bir fikri kendininmiş gibi göstermek ve başkasının fikrine konmak anlamına geldiği için intihalin azı çoğu olmaz. Hırsızlık hırsızlıktır. Ama benzerlik denilen kavram daha masumdur. Başkasının fikrine saygı gösterirsiniz ve kaynak gösterirsiniz ama kendinize göre yorumlayamazsanız bu durumda intihal değil benzerlik kavramı ile karşılaşırsınız. Düşünceniz uygundur ama yönteminiz yanlıştır bu durumda. Kimse sizi başkasının fikrini kendinizinmiş gibi gösteriyorsunuz diye suçlamaz, metnin daha orijinal olması istenir. Bunun için de tolerans gösterilen benzerlik oranı sınırı getirilir. Yoksa intihale tolerans gösterilmesi söz konusu olamaz. Bu nedenle intihal ile benzerliği karıştırmamak gerekir. Yanlış bir algı olarak tezinin intihalinin yüzde 20’den fazla çıktığı için bu oranı düşürmesi gerektiğini söyleyenler olabiliyor. İntihal ve benzerliğin ne anlama geldiğini bilmeyenler intihal de yapmış olabilir ama intihal programları ile tespit edilen oran benzerlik oranıdır. Yani intihale yüzde 10’a yüzde 20’ye kadar müsaade edilmesi gibi bir durum asla söz konusu değildir.

İntihal programları metnin diğer kaynaklarla benzeşim oranını tespit etmektedir. Zaten bir çalışmada intihal olup olmadığını sadece intihal programı ile anlayabilmek kolay değildir. Bu ayrı bir konu olduğu için çok ayrıntıya girmeyeceğiz. İntihal programlarına yüklenen dosyalar için ortaya bir benzerlik raporu çıkar ve bu raporda bir benzerlik oranı yer alır. İşte bu oran ne kadar düşük olursa metin o kadar benzersiz bir metin, o kadar orijinal bir metin olduğu anlamına gelmektedir.

Yazar hakkında

Tez Hazirla

Bir yorum bırakın