Akademik Hayat

Tezli Yüksek Lisans Tezsize Çevrilir Mi? Nasıl Çevrilir?

Tezli Yüksek Lisans Tezsize Çevrilir Mi? Nasıl Çevrilir?

Tezli yüksek lisans kaydı bulunan ve herhangi bir sebepten dolayı tezini bitiremeyen veya mezun olamayan öğrenciler tezsiz yüksek lisansa geçiş yapabilmektedir. Tezli ve tezsiz programlar arasında geçiş yapma imkânı, Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’ne uygun olarak sağlanabilmektedir. Öğrenci tezi reddedildiyse tezsiz programa geçerek ilgili derslerin ve projelerin tamamlanması ile mezun olabilmektedir.

Tezli programdan tezsiz programa geçmek isteyen öğrenciler, üniversitelerinin yayımladığı lisansüstü yönetmelikleri dikkatlice incelemeli ve danışmanlarına durumu bildirmelidir. Tezli programdan tezsiz programa geçiş kararı, lisansüstü enstitüsü tarafından verildiği için, üniversitenin bu konuda herhangi bir engelinin olup olmadığını kontrol etmek gereklidir.

Tezli Yüksek Lisans Tezsiz Yüksek Lisansa Nasıl Çevrilir?

Tezli yüksek lisans programından tezsiz programa geçmek isteyen öğrenciler üniversitelerinin yönetmeliklerini inceledikten sonra danışmanları ile birlikte görüşerek dilekçe hazırlamalıdır. Bölüm ve enstitü bu dilekçeyi onaylar ise öğrencinin tezli programdan tezli programa geçişi sağlanacaktır. Tezsiz programa geçen öğrenci ise eksik dersi var ise bu dersleri tamamlamalı ve daha sonra ise tezsiz programlarda beklenen projelerini teslim etmelidir.

Tezli Yüksek lisanstan Tezsiz Yüksek Lisansa Geçersek Ne Olur?

Tezsiz programa geçen öğrenciler için akademik beklentiler ve zaman açısından değişiklikler meydana gelmektedir. Tezsiz programlar, tezli programlara kıyasla daha kısa sürede tamamlanabilmektedir. Öğrencilerin tezsiz programa geçiş yaparken dikkat etmeleri gereken önemli bir husus, tezsiz programların genellikle doktora yapmak için uygun olmamasıdır. Tezli program mezunları akademik hedeflere odaklanırken, tezsiz program mezunları daha çok profesyonel deneyim kazanmaya yönelmektedir.

Tezliden Tezsize Geçiş Şartları Neler?

Tezliden tezsiz programa geçmek isteyen öğrenciler için birtakım şartlar bulunmaktadır fakat bu şartlar üniversitelerin yönetmelikleri ile netleştiği için okuldan okula farklılaşmaktadır. Genel olarak tezli programdan tezsize geçmek isteyen öğrencilerin karşılaması gereken şartlar şu şekildedir:

  • Tezli programdaki ilk yarıyılı tamamlamış olmalıdır.
  • Öğrencinin akademik başarısı iyi olmalı, aldığı dersleri başarıyla tamamlamalı ve yönetmelikte belirtilen not ortalamasına sahip olmalıdır.
  • Öğrencinin eksik dersi varsa, tezsiz programa geçiş yaptıktan sonra bu dersleri tamamlamalıdır.
  • Öğrenci, danışmanından, enstitüden ve bölümden onay almalıdır.

Tezliden Tezsize Geçiş Dilekçesi

Tezli programdan tezsiz programa geçiş için dilekçe verilmesi gerekmektedir.  Öğrenciler dilekçelerinde geçiş nedenlerini ve hangi programlar arası geçiş yapmak istediğini açıkça belirtmelidir.

Örnek Dilekçe:

T.C.

İSTANBUL ……………..ÜNİVERSİTESİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE

Enstitünüz…………………………………..……………Programında……………………………… numaralı yüksek lisans öğrencisi olarak eğitim görmekteyim …….. Tezli Yüksek Lisans Programından………..Tezsiz Yüksek Lisans programına geçiş yapmak istiyorum.

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.

Öğrencinin

Adı Soyadı/İmzası

İletişim Bilgileri :

Keşfedin: Yüksek Lisans Yapmadan Doktora Yapılabilir Mi?

Bir yorum bırakın